Websiteverantwoordelijke

BERGERAT MONNOYEUR NV, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te België, 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 340, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0419.725.928. BTW-nummer: BE0419.725.928.
Hoofdverantwoordelijke: M12 INVESTISSEMENTS SAS, gedelegeerd bestuurder, met vaste vertegenwoordiger de heer Philippe MONNOYEUR.

Host

CLARANET, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.332.300 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer 419 632 286, met maatschappelijke zetel op het adres 2 rue Bréguet – 75011 Parijs.

Contact

Voor alle informatie met betrekking tot de werking of het gebruik van de Website kunt u contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie (bmbe@bmbe.be).