Badanie oleju i płynów

Jeden z elementów monitorowania stanu maszyny to
program pobierania próbek S.O.S.
W połączeniu z regularnymi inspekcjami, analizą środowiska pracy, danymi zebranymi z maszyny oraz jej historią serwisową, pozwala to na ocenę globalnego stanu technicznego. Testy oleju lub płynu pobranego z układu pozwalają na wczesne wykrycie uszkodzenia i zapobiegają poważnej awarii. Regularne badania SOS zapewniają bezpieczeństwo komponentu, co z kolei prowadzi do niższych kosztów eksploatacji i eliminacji niepotrzebnego przestoju maszyny.

 
 

Co analiza płynów może powiedzieć o maszynie?

 


 

W przypadku oleju możemy zwrócić uwagę na czynniki takie jak:

  • Zanieczyszczenie oleju przez środowisko zewnętrzne i wewnętrzne (ścier metalowy, cząstki metalu, ilość i wielkość),
  • Klasę czystości,
  • Zawartość wody układzie,
  • Indeks lepkości,
  • Rozdzielacze
  • Sprawność układu filtracji,
  • Parametry fizykochemiczne (zawartość pierwiastków itp.).

Jak zamówić próbkę S.O.S, i jak wygląda proces badania?

 


 

Samodzielne pobranie przez klienta

Zestaw do pobierania S.O.S można zamówić przez dział części, dzwoniąc do Call Center 61 82 82 400, numer części – 169-8373

 

Pobranie próbki przez mechanika
Mechanik może pobrać próbkę podczas zamówionej naprawy lub przeglądu. Można również zamówić taką usługę osobno. Usługa jest dodatkowo płatna.
W przypadku pobrania próbki przez klienta, należy dostarczyć ją do najbliższego oddziału, opisaną zgodnie z załączoną do zestawu etykietą oraz zamówić w serwisie analizę próbki sos.

 

Pobieranie próbki z zaworu

 


 

Pobieranie próbki z zaworu wymaga mosiężnej igły probierczej i około 15 cm elastycznego wężyka. Jeśli pobierasz więcej niż jedną próbkę, zacznij od „czystszego” układu jak hydraulika, a następnie przejdź do transmisji. Próbki z silnika i przekładni zębatych pobieraj na samym końcu. Do pobrania każdej z próbek użyj nowego wężyka, w przeciwnym razie próbki zostaną zanieczyszczone. Poniższe kroki opisują pobranie próbki S.O.S oleju silnikowego. Te same kroki odnoszą się do pobrania próbki z wszystkich układów pracującym pod ciśnieniem.

Krok 1


 

Przed pobraniem próbki S.O.S upewnij się, że olej osiągnął temperaturę roboczą. Zapewnia to pobranie próbki, która w pełni reprezentuje rzeczywisty skład oleju w układzie. Silnik powinien pracować na wolnych obrotach. Usuń zaślepkę chroniącą zawór i wyczyść go używając czystej szmatki.

Krok 2


 

Włóż igłę do zaworu i upuść zabrudzony olej (około 100ml). Jeśli olej wydobywa się wolno na wolnych obrotach, poproś kogoś o zwiększenie obrotów silnika podczas upuszczania oleju. Odpuszczenie około 100 ml oleju pozwala przeczyścić zawór przed pobraniem właściwej próbki.

Krok 3


 

Włóż igłę do pobierania ponownie do zaworu. Użyj nowego pojemnika. Pobierz około 100 ml oleju lub zapełnij pojemnik do ¾ jego objętości. Nigdy nie napełniaj pojemnika maksymalnie. Uważaj, aby do próbki nie dostały się żadne zanieczyszczenia z zewnątrz (np. kurz, pył).

Krok 4


 

Wysuń igłę z zaworu oraz zabezpiecz zawór zaślepką. Opisz i odpowiednio przygotuj próbkę do wysyłki. Aby uniknąć zanieczyszczeń próbki nigdy nie pobieraj jej korkiem spustowym, zużytym filtrem lub mieszaj z zużytym olejem (Krok 2).

Metoda pobierania podciśnieniowego

 


 
 

Pobieranie próbki przy pomocy pompki podciśnieniowej znajduje swoje zastosowanie w układach, które nie pracują pod ciśnieniem. Metoda najczęściej jest używana do przekładni zębatych. Do pobrania każdej z próbek użyj nowego wężyka, w przeciwnym razie próbki zostaną zanieczyszczone.

 

Do pobrania próbek z układów pod ciśnieniem używamy zestawu do pobierania próbki S.O.S. Dla tych układów zapewnia to najlepszą jakość pobranych próbek. Jeżeli układ pod ciśnieniem nie posiada specjalnego zaworu – próbkę pobieramy z wykorzystaniem pompki podciśnieniowej.

 

Poniższe kroki przestawiają pobieranie próbki ze zwolnicy. Te same kroki odnoszą się do pobieraniawszystkich układów bez ciśnienia.

Krok 1


 

Przed pobraniem próbki S.O.S upewnij się, że olej osiągnął temperaturę roboczą. Zapewnia to pobranie próbki, która w pełni reprezentuje rzeczywisty skład oleju w układzie. Wyłącz silnik. Zmierz i obetnij wężyk elastyczny długości bagnetu. Jeśli układ nie posiada bagnetu, obetnij wężyk tak, aby był zanurzony w połowie poziomu płynu.

Krok 2


 

Włóż wężyk do pompki podciśnieniowej. Zabezpiecz dokręceniem nakrętki. Około 4cm wężyka powinno wystawać z pompki podciśnieniowej od strony miejsca na przykręcenie pojemnika.

Krok 3


 

Dokręć nowy pojemnik na próbki do pompki. Wolny koniec wężyka wsadź do miejsca pobrania płynu. Wężyk nie może dotykać dna zbiornika/komponentu, z którego pobieramy próbkę!

Krok 4


 

Pociągnij uchwyt pompki, aby zbudować podciśnienie. Trzymaj pompkę pionowo. Jeśli pompa będzie obrócona może to spowodować jej zanieczyszczenie pobieranym płynem Jeśli olej zanieczyści pompkę – wyczyść ją i ponownie pobierz próbkę. Pobierz około 100 ml oleju lub zapełnij pojemnik do ¾ jego objętości. Nigdy nie napełniaj pojemnika maksymalnie. Uważaj, aby do próbki nie dostały się żadne zanieczyszczenia z zewnątrz (np. kurz, pył).

Próbki S.O.S są wysyłane do laboratorium Caterpillara w Maladze. Wyniki udostępniamy w ciągu tygodnia od wysłania próbki. Osoba odpowiedzialna za zlecenie, przekaże je klientowi droga mailową.