Cat Remote Flash

Equipment Management
Maksymalizacja czasu efektywnej pracy dzięki zdalnym aktualizacjom oprogramowania
Maksymalizacja czasu efektywnej pracy dzięki zdalnym aktualizacjom oprogramowania
Maksymalizacja czasu efektywnej pracy dzięki zdalnym aktualizacjom oprogramowania

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Opis
Jak działa aplikacja Remote Flash?
Remote Flash
Usługa Remote Flash* pozwala utrzymać niezmiennie najlepsze parametry eksploatacyjne maszyn, co się przekłada na maksymalną efektywność działania i zredukowanie przestojów do minimum.

Korzyści:
  • Zredukowanie czasu poświęcanego na aktualizację oprogramowania maszyn nawet o 50%
  • Wyeliminowanie konieczności czekania na przyjazd serwisanta od dealera
  • Nowe i ulepszone funkcje są dostępne od razu na miejscu prac, bez konieczności odprowadzania maszyny do serwisu
  • Aktualizacje można instalować w dogodnym momencie
  • Poprawa efektywności funkcjonowania miejsca pracy, co przynosi oszczędności czasowe i finansowe
* Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu prosimy o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
Jak działa aplikacja Remote Flash?
Remote Flash
Jak działa aplikacja Remote Flash?
Jeżeli kwalifikująca się maszyna z najnowszym sprzętem telematycznym wymaga aktualizacji oprogramowania, dealer Cat wyśle do niej pliki aktualizacji. Następnie uprawniony użytkownik (pracownik klienta lub przedstawiciel dealera) wykona następujące czynności na swoim urządzeniu komórkowym:
  1. Sprawdzenie, czy maszyna jest gotowa do rozpoczęcia aktualizacji
  2. Rozpoczęcie aktualizacji
  3. Sprawdzenie działania maszyny po zakończeniu aktualizacji
Remote Flash