VisionLink®

Equipment Management
VisionLink®
VisionLink®
VisionLink® – zoptymalizowana konserwacja floty
VisionLink® – większa wydajność floty
VisionLink® – łatwiejsze zarządzanie
ŁATWE ZARZĄDZANIE
VisionLink®
VisionLink®
VisionLink® – zoptymalizowana konserwacja floty
VisionLink® – większa wydajność floty
VisionLink® – łatwiejsze zarządzanie
ŁATWE ZARZĄDZANIE
PEŁNY WGLĄD W INFORMACJE POTRZEBNE DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Opis
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
PEŁNY WGLĄD W INFORMACJE O FLOCIE
 • Uzyskasz wgląd w użyteczne dane ze wszystkich zasobów – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu.*
 • Możliwość zarządzania flotą mieszaną poprzez integrację za pomocą interfejsów API lub urządzeń Cat Product Link™ instalowanych w maszynach innych producentów.
 • Porządkuj dane o flocie w celu efektywnego przeglądania i wyświetlania w żądany sposób.
 • Monitoruj zasoby, które posiadasz, wynajmujesz lub dzierżawisz.
 • Uprość zarządzanie dużą flotą, tworząc wirtualne granice, grupy i projekty.
 • Łatwo przeglądaj informacje na wszystkich urządzeniach: komputerze, tablecie i telefonie komórkowym.
 • Konfigurowalne pulpity pokazują informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa.
 • Sprawdzaj lokalizacje osprzętu roboczego w różnych miejscach pracy i kontroluj czas pracy, aby przewidywać konieczność konserwacji osprzętu.
 • Pełna funkcjonalność na wszystkich urządzeniach: komputerze, tablecie i telefonie komórkowym.
 • Pobieraj raporty lub zaplanuj ich wysyłanie pocztą elektroniczną (formaty CSV, XLSX, JSON, XML).

* Dostępność danych z terenu może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
ZOPTYMALIZOWANA KONSERWACJA FLOTY
PEŁNY WGLĄD W INFORMACJE O FLOCIE
ZOPTYMALIZOWANA KONSERWACJA FLOTY
 • Widok stanu zawiera zbiorczy podgląd całej floty i jest podzielony na trzy sekcje — kodów usterek, analizy płynów i kontroli.
 • Wyświetlanie nadchodzących zadań serwisowych, w tym szczegółów przeglądów międzyobsługowych, list kontrolnych i spisów części.
 • Dzięki alarmom o krytycznych sytuacjach ograniczysz nieplanowane przestoje.
 • Łatwe identyfikowanie wymaganych czynności z zakresu obsługi zapobiegawczej.
 • Przeglądaj szczegółowe raporty z przeglądów zasobów, tworzone na podstawie danych importowanych bezpośrednio z aplikacji Cat Inspect.
 • Historia konserwacji zawiera szczegółowe informacje o zabiegach serwisowych wykonanych w każdej maszynie, w tym oznaczenie daty wykonania i serwisanta, na chronologicznej liście z najnowszymi pozycjami u góry.
 • Zlecaj zadania dotyczące nierozwiązanych problemów oraz zarządzaj projektami.
 • Zamawiaj części korzystając z funkcji zintegrowanych z witryną parts.cat.com.
 • Zaplanuj bezpośrednio w aplikacji czynności serwisowe u lokalnego dealera Cat.
 • Pobieraj raporty lub zaplanuj ich wysyłanie pocztą elektroniczną (formaty CSV, XLSX, JSON, XML).
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ FLOTY
ZOPTYMALIZOWANA KONSERWACJA FLOTY
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ FLOTY
 • Zredukuj koszty eksploatacji podejmując świadome, oparte na danych decyzje.
 • Przeglądaj wskaźniki związane ze wydajnością maszyny, takie jak procent czasu bezczynności czy czas pracy.
 • Widok historyczny zawiera informacje o czasie pracy całej grupy zasobów, co pozwala wykryć zbyt długą pracę na biegu jałowym, dłuższe okresy bezczynności i przypadki niedozwolonego użycia.
 • Widok wykorzystania pokazuje sumarycznie, na ile efektywnie sprzęt i paliwo są używane w wybranym okresie.
 • Sprawdź na mapie lokalizacje i zdarzenia dotyczące konkretnych zasobów.
 • Określ docelowe wykorzystanie i monitoruj wydajność.
 • Porządkuj floty tworząc projekty, grupy lub wirtualne granice.
 • Dane wyświetlane w postaci wykresów i tabel pozwalają na identyfikowanie trendów, odchyleń i schematów dotyczących produktywności oraz wydajności.
ŁATWE ZARZĄDZANIE
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ FLOTY
ŁATWE ZARZĄDZANIE
 • Łatwe zarządzanie ustawieniami zasobów, użytkownikami, raportami, powiadomieniami, grupami i projektami.
 • Wyznaczanie wirtualnych granic w celu kopiowania miejsc pracy lub innych typów lokalizacji.
 • Tworzenie, edytowanie powiadomień (e-mail, w aplikacji, SMS) oraz zarządzanie nimi – można wybrać kilka powiadomień, aby wykonać czynność i wysłać do wielu użytkowników.
 • Tworzenie kont użytkowników, przypisywanie uprawnień do aplikacji w oparciu o role użytkowników, ustawianie preferencji oraz edytowanie/usuwanie istniejących kont użytkowników.
 • Aby zintegrować flotę maszyn od różnych producentów, dane z dotychczasowych systemów telematycznych, od OEM lub niezależnych dostawców, można scalać wykorzystując interfejs API zgodny z normami ISO (AEMP 2.0).
JEDNO ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE
ŁATWE ZARZĄDZANIE
JEDNO ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE
VisionLink płynnie współpracuje z wieloma aplikacjami Cat, takimi jak:
 • Cat Inspect
 • Cat S∙O∙S (usługa analizy płynów)
 • Aplikacje Cat SIS2 i SIS2GO (system informacji serwisowych)
 • Sklep Cat Parts Store (parts.cat.com)
 • W przyszłości jest planowane zintegrowanie z kolejnymi technologiami
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
JEDNO ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
Czynności, aby rozpocząć zarządzanie całą flotą –
 1. Skontaktuj się z dealerem Cat – aby pomyślnie zintegrować system VisionLink, podczas konfigurowania skonsultuj się z dealerem Cat.
 2. Podłącz zasoby – w nowym sprzęcie Cat aktywuj wbudowany sprzęt. W starszych zasobach Cat oraz maszynach innych marek zainstaluj urządzenia Product Link™ lub przy użyciu API zintegruj dane z dotychczasowych systemów telematycznych, od OEM lub niezależnych dostawców.
 3. Wybierz subskrypcję – uzyskaj subskrypcję usługi VisionLink (na każdą maszynę). Dealer Cat pomoże wybrać subskrypcję, która najlepiej zaspokaja potrzeby Twojej firmy.
 4. Przeprowadź wdrożenie zarządzania zmianą – wykorzystuj wnioski oparte na danych edukując użytkowników na temat systemu oraz wdrażając zarządzanie zmianą.
PEŁNY WGLĄD W INFORMACJE O FLOCIE
Specyfikacja techniczna
Osprzęty, które uzupełnią Twoją maszynę

Krótki opis wyposażenia lub osprzętów potrzebnych do uzupełnienia maszyny

Frezarka do nawierzchni
PM622