VisionLink® Productivity

Equipment Management
VisionLink® Productivity
VisionLink® Productivity
VisionLink® Productivity
VisionLink® Productivity
Łatwy dostęp do danych maszyny i miejsca pracy

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Opis
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
JAK TO DZIAŁA?
 • Szczegółowe dane dotyczące ładunku (o ile zainstalowano odpowiedni sprzęt) i maszyny są przesyłane poprzez sieć komórkową z urządzeń Product Link™ w mieszanej flocie* do systemu internetowego.
 • W celu uzyskania informacji o wydajności i wykorzystaniu sprzętu w miejscu pracy dane te są następnie są analizowane przez algorytm uczenia maszynowego, który jest wbudowany w system VisionLink Productivity.
 • Dane ze wszystkich objętych subskrypcją maszyn w miejscu pracy są analizowane, aby określać interakcje maszyn i lokalizacje zdarzeń.
 • Aby uzyskać szczegółowy obraz pracy, którą maszyna wykonuje w jednym cyklu, dane o lokalizacji są łączone z informacjami o zużyciu paliwa i transportowanym ładunku.
 • Tworząc strefy (wirtualne granice) można wydzielać i klasyfikować obszary w celu lepszego rejestrowania i śledzenia cyklu z podziałem na strefy.
 • Pulpity zawierają wizualne podsumowanie danych w aplikacji, ułatwiając identyfikowanie trendów, odchyleń i schematów dotyczących produktywności oraz wydajności.

* Starszy sprzęt Cat oraz maszyny od innych producentów OEM można zintegrować z systemem po zainstalowaniu modułów VisionLink Productivity. Dostępność danych z terenu może różnić się w zależności od producenta OEM.
PULPIT MONITOROWANIA MIEJSCA PRACY
JAK TO DZIAŁA?
PULPIT MONITOROWANIA MIEJSCA PRACY
 • Pulpit monitorowania miejsca pracy zawiera zestawienie informacji o wydajności i wykorzystaniu we wszystkich utworzonych miejscach pracy.
 • Użytkownicy mogą przechodzić do poszczególnych miejsc pracy i wyświetlać dane z każdej lokalizacji.

Pulpit monitorowania miejsca pracy zawiera:
 1. Ogólne informacje o wszystkich miejscach pracy utworzonych dla danego konta.
 2. Dane o wydajności w miejscu pracy w bieżącym dniu, poprzednim dniu lub w ciągu ostatnich siedmiu dni.
 3. Porównanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w różnych miejscach pracy.
PULPIT MONITOROWANIA PRODUKCJI
PULPIT MONITOROWANIA MIEJSCA PRACY
PULPIT MONITOROWANIA PRODUKCJI
 • Pulpit monitorowania produkcji zawiera informacje o wydajności operacji w pojedynczym miejscu pracy.
 • Umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o zasobach i flocie oraz wyświetlanie widoku mapy z dodatkowymi danymi dotyczącymi stref zdefiniowanych przez klienta (napełnianie/zrzucanie, wybieranie/załadunek).

Dostępne dane obejmują cztery kategorie kluczowych wskaźników efektywności (KPI):
 1. LICZBA ZAŁADUNKÓW – załadunki w ciągu dnia/godziny, czas ładowania wozidła, czas trwania cyklu ładowarki
 2. ŁADUNEK – produkcja w ciągu godziny, czas trwania cyklu ładowarki, ładunek na cykl / łącznie
 3. ODCINEK – łączny czas pracy, czas zatrzymania pustego oraz załadowanego wozidła, czas trwania cyklu
 4. SZACOWANY WOLUMEN – czas trwania cyklu wozidła/ładowarki, liczba cykli na godzinę, średnia liczba przejazdów/cykl
PULPIT MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA
PULPIT MONITOROWANIA PRODUKCJI
PULPIT MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA
 • Korzystając z pulpitu monitorowania wykorzystania, kierownicy miejsca pracy mogą porównywać wydajność poszczególnych maszyn i flot w jednym miejscu pracy na podstawie czasów pracy i bezczynności.
 • Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykorzystaniu, korzystając z pulpitu, można dokładniej przeanalizować problemy dotyczące wydajności.

Pulpit monitorowania wykorzystania zawiera:
 1. Czas pracy i bezczynności poszczególnych maszyn
 2. Procent czasu pracy we flocie
 3. Procent długich czasów bezczynności we flocie (czas bezczynności ponad 9 minut)
 4. Procent średnich czasów bezczynności we flocie (czas bezczynności od 6 do 9 minut)
 5. Procent krótkich czasów bezczynności we flocie (czas bezczynności od 3 do 6 minut)
PULPIT MONITOROWANIA KOSZTÓW
PULPIT MONITOROWANIA WYKORZYSTANIA
PULPIT MONITOROWANIA KOSZTÓW
 • Pulpit monitorowania kosztów służy do wyświetlania kosztów pracy i bezczynności z podziałem na poszczególne maszyny lub na całą flotę, natomiast widok mapy pozwala na przeglądanie kosztów w poszczególnych miejscach pracy.
 • Patrząc na pulpit, można stwierdzić, czy koszty generowane przez maszyny lub miejsca pracy są wyższe od przewidywanych.

Pulpit monitorowania kosztów pracy zawiera:
 1. Łączny koszt czasu pracy
 2. Łączny koszt czasu bezczynności
 3. Koszt na godzinę
 4. Koszt na ładunek
PULPIT MONITOROWANIA INFORMACJI
PULPIT MONITOROWANIA KOSZTÓW
PULPIT MONITOROWANIA INFORMACJI
 • Pulpit monitorowania informacji zapewnia dostęp do bardziej szczegółowych danych operacyjnych sprzętu w wybranym miejscu pracy.
 • Analizując informacje, można określić źródła problemów z produkcją i wykorzystaniem, a także wdrożyć środki zaradcze.

Dane poszczególnych maszyn są podzielone na zakładki Produkcja, Wykorzystanie, Podsumowanie oraz Widok mapy:
 1. Zakładka Produkcja zawiera dane o cyklu i produkcji zasobu.
 2. Zakładka Wykorzystanie zawiera dane o wykorzystaniu zasobu.
 3. Zakładka Podsumowanie zawiera zestawienie danych zasobu.
 4. Widok mapy pozwala na łatwe wizualizowanie całego miejsca pracy poprzez wyświetlanie zdjęć terenu, lokalizacji zdarzeń zasobu oraz lokalizacji stref.
PULPIT MONITOROWANIA ZASOBÓW
PULPIT MONITOROWANIA INFORMACJI
PULPIT MONITOROWANIA ZASOBÓW
 • Pulpit monitorowania zasobów zawiera podsumowanie danych o produkcji i wykorzystaniu poszczególnych maszyn.
 • Użytkownicy mogą przechodzić do żądanego zasobu i wyświetlać dane z zakresu dat.

Dostępne dane obejmują:
 1. Liczbę cykli
 2. Łączny i średni ładunek
 3. Średnią liczbę cykli na godzinę
 4. Ładunek na godzinę
 5. Czasy pracy i bezczynności
 6. Zużycie paliwa
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
PULPIT MONITOROWANIA ZASOBÓW
JAK USTANOWIĆ POŁĄCZENIE
Czynności, aby rozpocząć –
 1. Skontaktuj się z dealerem Cat – aby pomyślnie zintegrować system VisionLink, podczas konfigurowania skonsultuj się z dealerem Cat.
 2. Podłącz zasoby* – w nowym sprzęcie Cat aktywuj wbudowany sprzęt. W starszych zasobach Cat oraz maszynach innych marek zainstaluj urządzenia Product Link™ lub przy użyciu API zintegruj dane z dotychczasowych systemów telematycznych, od OEM lub niezależnych dostawców.
 3. Wybierz subskrypcję – uzyskaj subskrypcję usługi VisionLink (na każdą maszynę). Dealer Cat pomoże wybrać subskrypcję, która najlepiej zaspokaja potrzeby Twojej firmy.
 4. Przeprowadź wdrożenie zarządzania zmianą – wykorzystuj wnioski oparte na danych edukując użytkowników na temat systemu oraz wdrażając zarządzanie zmianą.

* Maszyny wyposażone w system Cat Payload (CPM lub TPMS) mogą wymagać dodatkowego sprzętu.
JAK TO DZIAŁA?
Specyfikacja techniczna