ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ​

TRZY FILARY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BERGERAT MONNOYEUR​


 

Bergerat Monnoyeur, jako część Grupy Monnoyeur, bardzo poważnie podchodzi do odpowiedzialności społecznej biznesu. ​
Dlatego w ramach naszch działań w obszarze CSR koncentrujemy się na trzech głównych obszarach.

WSPIERANIE NASZYCH KLIENTÓW ​ W ZIELONEJ TRANSFORMACJI POPRZEZ OFERTĘ NASZYCH PRODUKÓW I USŁUG​

Dostarczamy tysiącom naszych klientów najnowocześniejsze, najlepsze i bezpieczne ​produkty oraz zapewniamy powiązane usługi umożliwiające ich efektywne wykorzystanie. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie ​naszych klientów, aby byli częścią ​trwającej zielonej transformacji.​

ORANICZENIE WPŁYWU PROWADZONYCH PRZEZ NAS OPERACJI NA ŚRODOWISKO NAURALNE​

Naszym celem jest maksymalne ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych generowanych przez prowadzone przez nas działania. Priorytetem jest również zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich naszych pracowników oraz klientów.​

ZAPEWNIENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW PRACY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU NASZYM PRACOWNIKOM​

Wiemy, jak wiele zawdzięczamy umiejętnościom naszych zespołów i poszczególnych osób. Nasza zdolność do rekrutowania i zatrzymywania najlepszych pracowników zależy od zapewnienia im najlepszych warunków pracy, promowania różnorodności oraz wspierania w rozwoju osobistym i zawodowym.​