System Cat Product Link

Equipment Management
Komunikacja z systemem Product Link w celu lepszego zarządzania flotą
Urządzenie PL542 Product Link
Urządzenie PL542 Product Link z kablem
Komunikacja z systemem Product Link w celu lepszego zarządzania flotą
Urządzenie PL542 Product Link
Urządzenie PL542 Product Link z kablem
Komunikacja z systemem Product Link w celu lepszego zarządzania flotą

Cat® Product Link™ to wszechstronne rozwiązanie zdalnego monitorowania i zarządzania zasobami z niezwykle intuicyjnym interfejsem internetowym, które przekształca dane z całej floty sprzętu klienta w kluczowe informacje niezbędne do zwiększenia produktywności, redukcji kosztów i zarządzania ryzykiem. Klienci z łatwością mogą ustalić, gdzie znajduje się ich sprzęt, jakie zadania wykonuje i jaka jest jego wydajność dzięki aplikacji VisionLink® dla budownictwa i aplikacji internetowej Product Link dla energetyki i transportu.

System Product Link łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

System Product Link jest mocno zintegrowany ze sprzętem Cat, ściśle współpracując z układami sterowania silnikiem, skrzynią biegów i osprzętem w celu wyeliminowania niepewności z procesów zarządzania wyposażeniem. Łatwy dostęp do bieżących informacji pomaga skuteczniej zarządzać flotą i obniżać koszty operacyjne. Rozwiązanie oferuje funkcje przeznaczone do zarządzania zasobami, monitorowania floty, prowadzenia konserwacji, kontrolowania stanu, obserwacji wykorzystania oraz podnoszenia wydajności pracy. System Product Link jest instalowany standardowo w wielu modelach maszyn Cat sprzedawanych w ponad 50 krajach na świecie. Platforma Product Link pomaga zaspokoić szczególne potrzeby występujące w branżach budowlanej i systemów zasilania, oferując intuicyjny internetowy interfejs użytkownika dostosowany do poszczególnych rynków. Aplikacja VisionLink dla budownictwa oraz aplikacja internetowa Product Link dla systemów energetyki i transportu zawierają zaawansowane narzędzia i funkcje umożliwiające użytkownikom oraz dealerom sprawne przetwarzanie i przekazywanie informacji. Oferują także podstawowe narzędzia do zarządzania całą flotą sprzętu, w tym do śledzenia na mapach, monitorowania użycia itd. Opcje sprzętowe pozwalają na wysyłanie informacji z (oraz do) maszyn za pośrednictwem sieci komórkowej lub satelitów niskoorbitalnych. Wśród dostępnego osprzętu każdy użytkownik bez problemu wybierze konfigurację najlepiej pasującą do konkretnego miejsca eksploatacji floty. Więcej informacji można uzyskać u dealera od specjalisty zajmującego się systemem Product Link.

Opis
Wyświetlanie danych
Instalacja
  • Większość nowych maszyn Cat jest fabrycznie wyposażana w system Product Link, natomiast do starszych urządzeń oraz do sprzętu innych producentów można w ramach modernizacji dodać zestawy instalacyjne systemu Product Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dealerem Cat.
Zamówienie, rejestracja i aktywacja
Instalacja
Zamówienie, rejestracja i aktywacja
  • Urządzenia systemu Product Link można zamawiać i aktywować w aplikacji Cat albo kontaktując się z lokalnym dealerem Cat.
Wyświetlanie danych
Zamówienie, rejestracja i aktywacja
Wyświetlanie danych
  • Po podłączeniu urządzeń Product Link możesz przeglądać dane telematyczne za pomocą wielu narzędzi do zarządzania flotą i sprzętem, w tym Cat Inspect i VisionLink®.
Instalacja