Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek

Assist
Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek_0
Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade
Układ stabilizacji lemiesza Cat Stable Blade do spycharek_0
Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade

Układ Cat® Stable Blade do spycharek współpracuje z operatorem w sposób niewymagający żadnych dodatkowych działań, co skutkuje większą gładkością powierzchni, gdy maszyna jest sterowana ręcznie.

Opis
DOSTĘPNOŚĆ
STAŁA JAKOŚĆ POWIERZCHNI
      
 • Układ Stable Blade pomaga operatorom o różnych poziomach doświadczenia stabilizować lemiesz tak, aby uzyskiwać żądaną powierzchnię.
 •     
 • Uzupełnia on funkcje sterowania lemieszem przez operatora, pomagając ograniczyć drobne niedoskonałości oraz uzyskać większą gładkość powierzchni.
 •     
 • Dostosowując ustawienie, można kontrolować agresywność lemiesza na różnych powierzchniach odpowiednio do danego zastosowania.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
STAŁA JAKOŚĆ POWIERZCHNI
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
      
 • Zmieniając ustawienie układu Stable Blade, można wybrać aktywne funkcje lemiesza: podnoszenie, przechylanie albo podnoszenie i przechylanie.
 •     
 • Ustawienie cofania pozwala na aktywne sterowanie, gdy maszyna porusza się do tyłu.
 •     
 • Ustawienie reakcji służy do wybierania agresywności lemiesza:
- Małej do uzyskiwania gładkich powierzchni, podążając za ukształtowaniem terenu.
- Średniej do profilowania powierzchni.
- Dużej do uzyskiwania płaskich powierzchni, w tym nachylonych.
ZALETY TECHNOLOGII ASSIST
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
ZALETY TECHNOLOGII ASSIST
      
 • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade uzupełnia inne technologie Assist w spycharce Cat, aby zapewnić optymalną wydajność.
 •     
 • Aby zapewnić większą wydajność i lepsze wsparcie techniczne, układ stabilizacji lemiesza Stable Blade jest fabrycznie zintegrowany ze spycharką Cat.
 •     
 • Po włączeniu można używać układu Stable Blade, ręcznie sterując lemieszem. Układ Stable Blade działa w tle, gdy operator dąży do uzyskania gładszej powierzchni.
DOSTĘPNOŚĆ
ZALETY TECHNOLOGII ASSIST
DOSTĘPNOŚĆ
      
 • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade wchodzi w skład standardowego pakietu technologii Assist z opcją ARO​.
 •     
 • Układ Stable Blade jest zgodny ze spycharkami D4*, D5, D6/D6 XE** i D7.
* D4 o numerach seryjnych powyżej 10000
** D6/D6 XE o numerach seryjnych powyżej 1000
STAŁA JAKOŚĆ POWIERZCHNI